Publikationer

 1. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Coordination in Eurotra, in: Papers from the Seventh Scandinavian Conference of Computational Linguistics – Reykjavík 1989, Reykjavík 1990.
 2. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Implementing Monolingual Grammars and Transfer Components in the Eurotra Formalism, Machine Translation 6 (1991). Kluwer, The Netherlands
 3. Kirchmeier-Andersen, Sabine, Schøsler, Lene & Pedersen, Bolette S.: Danish motion verbs: combining lexical semantics with alternations. SHF rapport 15-9018 (UDOG rapport nr.2 1994).
 4. Kirchmeier-Andersen, Sabine, Bolette Sandford Pedersen & Lene Schøsler (1994). Combining semantics and syntax in monolingual dictionaries. Attacking the enemy from both flanks. in: Martin, Willy et alii eds. (1994). Euralex proceedings 1994. Amsterdam: Euralex. 136-146.
 5. Schøsler, Christoffersen, Daugaard, Kirchmeier-Andersen, van Durme, Weilgaard, L.: Valensbeskrivelse af verberne fylde og få. SHF rapport 15-9018 (UDOG rapport nr.2 1994).
 6. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Pronominal feature analysis with a view to a valency description of Danish. In Schøsler, L.  & Talbot, M. Studies in Valency I, Odense. Odense University Press. 1995: 131-160
 7. Daugaard, Kirchmeier-Andersen: The OVD Programme for Verb Coding (VK) (36 sider). I Daugaard, J. (ed.): Valency, The Pronominal Approach Applied to Danish, Russian and Chinese. Odense. Odense Working Papers in Language and Communication No. 8, 1995.
 8. Daugaard, J., Kirchmeier-Andersen, S. & Schøsler, L.: Parsing Large Corpora for Valency Information. I: Holmboe, H.: Skriften på skærmen No. 6. Handelshøjskolen i Århus 1992. 181-199
 9. Daugaard, Jan & Sabine Kirchmeier-Andersen. Automatic extraction of valency information. ITL. Review of Applied Linguistics 107-108: Leuven. Katholieke Universiteit. 1995. 89-111.
 10. Kirchmeier-Andersen, S.: Valency, Sense Distinction, and Inheritance in Different Types of Nominalizations. I: Daugaard, J. (ed.): Valency. The Pronominal Approach applied to Danish, Russian and Chinese. Odense Working Papers in Language and Communication, No.8. 1995. 59-74
 11. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Lexicon, Valency and the Pronominal Approach. An Application of the Pronominal Approach to Danish Verbs and Nouns. Ph.D. afhandling v. Odense Universitet. April 1997. 211 sider excl. bilag. To kapitler heraf også offentliggjort i Schøsler & Kirchmeier-Andersen (eds.): The Pronominal Approach Applied to Danish. Studies in Valency II. Rask Supplement Vol. 5.
 12. Schøsler, Lene & Sabine Kirchmeier-Andersen (eds.): The Pronominal Approach Applied to Danish. Studies in Valency II. Rask Supplement Vol. 5. Odense University Press 1997.
 13. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Linguistic Reflections on the Part-of Relation. Lambda nr. 22, s. 9-18. Februar 1997. 9s.
 14. Schøsler, Lene & Sabine Kirchmeier-Andersen. Valency and inalienable possession. in: Baron, Irène & Michael Herslund (eds.) (1997). Possessive Structures in Danish. KLIMT, Fagling-rapport nr.3. Copenhagen: Copenhagen Business School. pp. 45-77.
 15. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Verbal and Nominal Valency – Sense Distinctions and Inheritance. Karen van Durme (ed.): The Valency of Nouns. Odense Working Papers in Language and Communication No. 15. s.59-88. April 1997. 31s.
 16. Kirchmeier-Andersen, S.: Linguistic Reflections on the Part-of Relation, I: Hansen, S.H. (ed.): Lambda no. 22. Handelshøjskolen i København 1997.
 17. RAYNER, Manny, KIRCHMEIER-ANDERSEN, Sabine, CARTER, David, BRETAN, Ivan, EKLUND, Robert, WIRÉN, Mats, PHILP, Christina, BECKET, RM. and MacDERMID, C. Translation Methodology in the Spoken Language Translator. An Evaluation. In: KRAUWER, S. et al. (eds.): Spoken Language Translation. Proceedings of a Workshop Sponsored by the ACL/ELSNET. Madrid. Juli 1997. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997, p. 73-81.
 18. RAYNER, Manny, KIRCHMEIER-ANDERSEN, Sabine, PHILP, Christina, CARTER, David, BRETAN, Ivan, EKLUND, Robert, WIRÉN, Mats, HANSEN, Steffen Leo, THOMSEN, Hanne Erdman and SØRENSEN, Finn. Recycling Lingware in a Multilingual MT System. In: Proceedings of the Workshop: From Research to Commercial Applications: Making NLP Work in Practice. ACL/EACL conference, Madrid 12 july 1997. Madrid: Universi dad Nacional de Educación a Distancia, 1997, p. 65-70.
 19. Kirchmeier-Andersen, Sabine and Schøsler, Lene. The Role of the Object in a Syntactico-Semantic Classification of Danish Verbs. Leuven contributions in linguistics and philosophy. Tijdschrift voor germaanse filologie, 1998, Vol. 86, No. 4, p. 391-412.
 20. Kirchmeier-Andersen Sabine og Thomsen, Hanne Erdman. Dansk og svensk to-niveaumorfologi i den danske Core Language Engine (CLE). LAMBDA, 1998, No. 23, p. 19-33.
 21. Kirchmeier-Andersen, Sabine: VISUM-projektets grammatikprogram, Datalingvistisk Forenings årsmøde 1998 i København, s. 127-142, 1999
 22. Schøsler L., Kirchmeier-Andersen S.: Valency and Inalienable Possession. Symposium on Lexicography VIII Proceedings of the Eight International Symposium on Lexicography, May 2-4, 1996 at the University of Copenhagen (Lexicographica. Series maior ; 90) s. 267-297. Zettersten, Arne (a.o.eds.). Max Niemeyer, Tübingen 1998.
 23. Kirchmeier-Andersen, Sabine, Lene Schøsler, Kim Michael Skovgaard-Hansen: Et grammatikprogram til “træningsrummet” – IT-integration i praksis, in: At undervise med IKT, 2000, S. 71-102
 24. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Dansk korpusbaseret forskning – hvordan kommer vi videre?, NyS nr. 30,  2001 , S. 11-26
 25. Kirchmeier-Andersen, Sabine:  ParaT – Parallelle Tekster, in: Nistrup Madsen, Bodil: Viden om viden, DANTERMcentret 2002, s. 31-45.
 26. Kirchmeier-Andersen, Sabine; Eynde, Karel van den; Piet Mertens; Lene Schøsler (2002) Distributional Syntactic Analysis and Valency : Basic Notions, Procedures and Applications of the Pronominal Approach in: Nevin, Bruce (ed) (2002) The Legacy of Zellig Harris. Language and information into the 21st century. Volume 2. Mathematics and computability of Language.John Benjamins Publishing. 163-202.
 27. Kirchmeier-Andersen, Sabine. Virksomhedens sproglige identitet in: Bech, Annelise & von Jessen, Tove: Ind med sproget. En artikelsamling om sprog i og for erhvervslivet. København. LingTech 2003. 11-21
 28. Kirchmeier-Andersen, Sabine, Jakob Møller Christensen, Bente Lihn Jensen, Bo Krantz Simonsen (2005). Visual Interactive Analysis. Copenhagen studies in Language nr. 30, 65-77.
 29. Kirchmeier-Andersen, Sabine: Når hurraråbene har lagt sig. Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen. Den nordiske konference ”Godt sprog er klart sprog”, 15.-18. november 2006. Dansk Sprognævn 2007.
 30. Kirchmeier-Andersen, Sabine (2007): Dansk og/eller andre sprog – et spørgsmål om lovgivning. Fremmedsprog til fremtiden : sprogpolitiske udfordringer for Danmark. Redigeret af Lisbeth Verstraete Hansen og Robert Phillipson Frederiksberg. Copenhagen Business School, Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, 2008.  Udgivet i forbindelse med konference afholdt på Copenhagen Business School 5.12.2007.
 31. Kirchmeier-Andersen, Sabine (2009): „Sproglovgivning i Norden – og Danmark?“, i Sprog i Norden. 2009, s. 53-61.
 32. Kirchmeier-Andersen, Sabine (2011): „Language Technology for Language Institutions“. I: Stickel, Gerhard & Tamás Váradi (eds.): Language, Languages and New Technologies. ICT in the Service of Languages. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Vol. 87. Peter Lang 2011, s. 21-32.
 33. Kirchmeier-Andersen, Sabine (2011): “Sgriver sgu sårm de passer mar. Om danske forfatteres forhold til retskrivningen”. I Fahl, Laurids Kristian et al.: Ordmagneten Jørn Lund. Nitten tekster om sprog og litteratur. Gyldendal, København. s. 159-142.
 34. Kirchmeier-Andersen, Sabine(2012): Dansk Sprogs status 2012. Dansk Sprognævn. København.
 35. Kirchmeier-Andersen, Sabine: “Denmark”. I: Guus Extra og Kutlay Yagmur (red.): Language Rich Europe: Trends in policies and practices for multilingualism in Europe. Cambridge University Press 2012, s. 104-110
 36. Kirchmeier-Andersen, Sabine, Cecilia Robustelli, Jennie Spetz, Gerhard Stickelog Nina Teigland: “European Language Monitor (ELM)”. I: Gerhard Stickel, Michael Carrier (eds.): Education in Creating a multilingual Europe. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M., 2012, s. 181-190.
 37. Kirchmeier-Andersen, Sabine. (2013). Hüter der dänischen Sprache. Infoblattder Assoziierten Übersetzer und Dolmetscher in Norddeutschland, 2013 (4), (s. 10-12).
 38. Kirchmeier-Andersen, Sabine. (2013). Om at faste hunden, gro skæg og vokse hestehale. I: Duncker, Dorthe, Hansen, Anne-Mette, og Skovgaard-Petersen, Karen (Red.), Betydning og forståelse. Festskrift til Hanne Ruus (s. 235-250). København: Selskab for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
 39. Kirchmeier-Andersen, Sabine (2014). “Sprachpolitik in Dänemark”. Sociolinguistica, 28(1). s. 39-52.
 40. Kirchmeier-Andersen, Sabine (2014). “Nye ord eller nye betydninger af verber”. I: Andersen, Margrethe Heidemann, Jarvad, Pia & Jensen, Jørgen Nørby (red.), Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6. november 2013. (s. 79-93). Frederiksberg: Dansk Sprognævn.