CV

Uddannelse

 • Cand. mag. i dansk sprog og litteratur og bachelor i tysk sprog og litteratur i 1987 (Københavns Universitet).
 • Ph.d. i lingvistik og datalingvistik i 1997 ( Syddansk Universitet).

Erhvervserfaring

 • 2006 – Direktør for Dansk Sprognævn
 • 1995-2006 Ansat ved Institut for Datalingvistik ved Handelshøjskolen i København. Adjunkt i 1995, lektor i 1998, institutleder og studieleder for Master of Language Administration (MLA) 1999-2006.
 • 1992 – 1995 Ph.d.-stipendiat ved Odense Universitet.
 • 1993 – 1993 Konsulent for CRI A/S og Price Waterhouse Coopers i forbindelse med evalueringen af EU-programmet LINGUA.
 • 1993 -1993 Ordbogskonsulent for GAD’s forlag.
 • 1987 -1992 videnskabelig medarbejder og projektleder ved EUROTRA-DK, den danske afdeling af EU’s forsknings- og udviklingsprojekt om maskinoversættelse
 • 1977 – 1987 lærer (deltid, 20 timer om ugen) ved Sankt Petri Skole, København. Undervisning i dansk, samfundsfag, mediekundskab og drama. Klasselærer for 6.-10.klasse. Skolevejleder. Tillidsrepræsentant

Tillidsposter

 • 2009 – Vicepræsident for EFNIL – den europæiske samarbejdsorganisation for nationale sproginstitutter.
 • 2013 – EFNIL’s repræsentant i European Center for Modern Languages under Europarådet
 • 2011 – Projektleder for EFNIL’s European Language Monitor
 • 2009 – 2015 Medlem af Kulturministeriets styregruppe for tværgående ledelsesudvikling
 • 2007 – 2015 Medlem af ASTIN – Arbejdsgruppen for Sprogteknologi i Norden under Netværket for Sprognævnene i Norden
 • 2014 – Medlem af styregruppen for FKK-projektet Semantic Processing across Domains på KU
 • 2011 – 2014 Medlem af styregruppen for Velux-projektet DANTERMbank på CBS
 • 2010 – 2014 Formand for ledergruppen i Netværket for Sprognævnene i Norden
 • 2009 – 2013 Leder af Nordisk Sprogkoordination under Nordisk Ministerråd
 • 2009 – 2012 Medlem af styregruppen for det nationale infrastrukturprojekt DK-CLARIN
 • 2004 – 2011 Medlem af DEA’s (Dansk Erhvervsakademis) fagpanel om sprogteknologi
 • 2007 – 2008 Medlem af regeringens sprogudvalg. Rapport: Sprog til tiden
 • 2000 – 2006 Medlem af Farum Byråd
 • 2003 – 2006 Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og medlem af Plan- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe
 • 2002 – 2005 Medlem af HHE’s bestyrelse (Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter)
 • 2000 – 2002 Medlem af Forskningsministeriets arbejdsgruppe IT i Dansk
 • 1997 – Censor i dansk sprog, lingvistik og datalingvistik

Forskningsområder
Sprogpolitik, dansk morfologi, syntaks og leksikalsk semantik, maskinoversættelse, valens og dependensgrammatik, korpuslingvistik

Undervisning 

 • Kurser på bachelor-, kandidat- og masterniveau i maskinoversættelse, korpuslingvistik, natursprogsbehandling, programmering i Prolog, semantik, syntaks og morfologi, HTML- og XML-opmærkning
 • Ph.d.-kurser i maskinoversættelse, morfologi og korpuslingvistik
 • Vejledning af speciale- og ph.d.-studerende

Foredragsvirksomhed

 • Sprognævnet og Retskrivningsordbogen
 • Sprogpolitik i Danmark og Europa
 • Det danske sprogs udvikling
 • Virksomheders organisering af det sproglige arbejde, sprogstrategier og sprogpolitikker
 • Sprogteknologi
 • Valensgrammatik

Projekter

 • Eurotra-DK (1986-1992): et transfer-baseret maskinoversættelsessystem for 9 europæiske sprog. Finansiering: EU. Rolle: Projektleder.
 • OVD (Odense Valency Dictionary, 1991-1994): Odense Valensordbog. En ordbogsdatabase omfattende 4000 verber og 720 substantiver beskrevet efter den Pronominelle metode. Finansiering: Statens Humanistiske Forskningsråd og Odense Universitet. Rolle: Projektdeltager.
 • VIA (Visuel Interaktiv Analyse, 1994-1996 og 2003-2004): et sprog- og teorineutralt interaktivt grammatiktræningsprogram for sprogstuderende. Programmet bruges på CBS og flere gymnasier og universiteter i Danmark. Projektet har i flere omgange været finansieret af CTU (Center for Teknologistøttet Undervisning (1994-1996) og CBS Learning Lab (2003-2004)). Rolle: konceptudvikling og koordinering af systemdesign og softwareimplementering.http://www.via.id.cbs.dk/
 • CLE-DK (The Core Language Engine på dansk 1996-1998). Samarbejde med SRI International, Cambridge og Telia Research AB. Semiautomatisk konvertering af grammatikker og ordbøger for svensk til dansk med henblik på at skabe en dansk-engelsk-svensk version af the Spoken Language Translator (SLT) en talegrænseflade til en database med tilknyttet oversættelsesmodul. Resultater beskrevet i Rayner et al. (1997)
 • IGLO (Intercomprehension Germanic Languages Online, 1999-2002): Et internetbaseret undervisningsværktøj til udvikling af læseforståelse for germanske sprog. Finansiering: EU Socrates. Rolle: Lokal koordinator.http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html
 • ParaT (Parallel Texts, 1999-2002): Indsamling af et parallelt korpus med danske og engelske tekster inden for området økonomi. Teksterne blev stillet til rådighed af Nordea og Den Danske Bank. Undersøgelse af søge- og paralleliseringsværktøjer. Finansiering: Erhvervsfremmestyrelsen og CBS. Rolle: Projektkoordinator. Resultaterne publiceret i: Kirchmeier-Andersen (2002)
 • DDT (Danish Dependency Treebank, 2001-2002): Den danske dependenstræbank. Det danske Parolekorpus opmærket med dependensinformation. Finansiering: CBS. Rolle: vejleder.http://www.id.cbs.dk/~mtk/treebank/
 • LATER (Language Technology Erasmus Mundus Programme, 2005-2006). Promovering af datalingvistik og sprogteknologi i Europa og lande uden for Europa gennem workshops og konferencer.  Deltagere: Universität des Saarlandes, Germany, Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic, University of Malta, Malta. Finansiering: EU Erasmus Mundus. Rolle: Partner og lokal koordinator.
 • SDMT (Statistical Dependency-based Machine Translation, 2004-2007): Statistisk dependensbaseret oversættelse. Opbygning af resurser som fx en parallel dansk-engelsk træbank med henblik på udvikling af maskinlæringsalgoritmer til statistisk baseret maskinoversættelse. Finansiering: SHF (Statens Humanistiske Forskningsråd). Partner: Center for Sprogteknologi. Rolle: Projektkoordinator.http://www.id.cbs.dk/sdmt/
 • SDMT-SMV (Statistisk dependensbaseret maskinoversættelse til små og mellemstore virksomheder, 2005-2006): Afprøvning af statistiske maskinoversættelsesalgoritmer i samarbejde med små og mellemstore virksomheder. Finansiering: Forskningsstyrelsen. Rolle: Projektleder.http://www.isvcbs.dk/sdmt/smv/
 • Nordisk Sprogkoordination 2009-2014 (Nordisk Ministerråd)
 • Regeringens Sprogkampagne Gang i sproget 2009-2011
 • European Language Monitor 2009 –

Vejledning og  bedømmelse af ph.d.-studerende

 • Anne Kjærgaard: Målemetoder til sprogpolitikkers effekt (2007-2010)
 • Jakob Halskov: The phenomenon of “determinologization”, om de semantiske og syntaktiske ændringer der kan opstå når ikke-professionelle bruger termer i almensproglig kommunikation. 2005-2008
 • Matthias Trautner Kromann: Discontinuous grammar. (Vejledning i samarbejde med Carl Vikner). Afleveret som doktordisputats, doktorgraden tildelt efteråret 2006.
 • Bjarne Blom (bedømmelse 2002)
 • Jens Ahlmann Hansen (bedømmelse 2003)

Priser og udmærkelser

 • 2013 Ridder af Danneborg
 • 2002 Excellence in continuing education, ved Xplor/EDSF (Electronic Document Science Foundation, Californien)  for udviklingen af Master of Language Administration
 • 1999 Undervisningspris, CBS