Mit cv

Født 03.10.1955 i Hannover, Tyskland. Dansk statsborger siden 1980. Skilt. 1 barn.

Uddannelse

Cand. mag. i dansk sprog og litteratur og bachelor i tysk sprog og litteratur i 1987 (Københavns Universitet). Ph.d. i lingvistik og datalingvistik i 1997 (Odense Universitet (Nu: Syddansk Universitet)).

 

Erhvervserfaring

Fra 1987 -1992 forsker ved EUROTRA-DK, den danske afdeling af EU’s forsknings- og udviklingsprojekt i maskinoversættelse. Projektleder for udviklingen af de danske analyse- og genereringsgrammatikker og de dansk-tyske oversættelsesmoduler. Medlem af pragmatikgruppen, en central gruppe hvis medlemmer fungerede som konsulenter for forskere og programmører i de andre 8 EU-lande.

Ph.d.-stipendiat ved Odense Universitet 1992 – 1995.

Ordbogskonsulent for GAD’s forlag. Konsulent for CRI A/S og Price Waterhouse Coopers i forbindelse med evalueringen af EU-programmet LINGUA.

Ansat ved Institut for Datalingvistik ved Handelshøjskolen i København 1995-2006. Adjunkt i 1995, lektor i 1998, institutleder 1999-2006.

Studieleder for Master of Language Administration (MLA) 1999-2006.

2000-2002 medlem af forskningsministeriets arbejdsgruppe (‘IT i Dansk’). Siden januar 2001 bedømmer for ELRA og det Norske forskningsråd.

Medlem af HHE’s bestyrelse (Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter) 2002-2005.

Medlem af Farum Byråd 2000-2006. Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2003-2006 og medlem af Plan- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.

Siden november 2004 medlem af DEA’s (Dansk Erhvervsakademi) fagpanel om sprogteknologi. DEA.

Direktør for Dansk Sprognævn siden maj 2006. www.dsn.dk

Medlem af Nordens Sprogråds sprogteknologigruppe. Nordens sprogråd.

Medlem af bestyrelsen for EFNIL – Den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutter.

Medlem af regeringens sprogudvalg 2007-2008. Rapport: Sprog til tiden.

 

Forskningsområder

Sprogpolitik, dansk morfologi, syntaks og leksikalsk semantik, maskinoversættelse, valens og dependensgrammatik, korpuslingvistik.

 

Undervisning 

Kurser på bachelor-, kandidat- og masterniveau i maskinoversættelse, korpuslingvistik, natursprogsbehandling, programmering i Prolog, semantik, syntaks og morfologi, HTML- og XML-opmærkning. Ph.d.-kurser i maskinoversættelse, morfologi og korpuslingvistik. Vejledning af speciale- og ph.d.-studerende.

Foredragsvirksomhed

Foredrag om sprogpolitik i Danmark og Europa, det danske sprogs udvikling, sprogstrategi og sprogteknologi.

Projekter

Eurotra-DK (1986-1992): et transfer-baseret maskinoversættelsessystem for 9 europæiske sprog. Finansiering: EU. Rolle: Projektleder.

OVD (Odense Valency Dictionary, 1991-1994): Odense Valensordbog. En ordbogsdatabase omfattende 4000 verber og 720 substantiver beskrevet efter den Pronominelle metode. Finansiering: Statens Humanistiske Forskningsråd og Odense Universitet. Rolle: Projektdeltager.

VIA (Visuel Interaktiv Analyse, 1994-1996 og 2003-2004): et sprog- og teorineutralt interaktivt grammatiktræningsprogram for sprogstuderende. Programmet bruges på CBS og flere gymnasier og universiteter i Danmark. Projektet har i flere omgange været finansieret af CTU (Center for Teknologistøttet Undervisning (1994-1996) og CBS Learning Lab (2003-2004)). Rolle: konceptudvikling og koordinering af systemdesign og softwareimplementering. http://www.via.id.cbs.dk/

CLE-DK (The Core Language Engine på dansk 1996-1998). Samarbejde med SRI International, Cambridge og Telia Research AB. Semiautomatisk konvertering af grammatikker og ordbøger for svensk til dansk med henblik på at skabe en dansk-engelsk-svensk version af the Spoken Language Translator (SLT) en talegrænseflade til en database med tilknyttet oversættelsesmodul. Resultater beskrevet i Rayner et al. (1997)

IGLO (Intercomprehension Germanic Languages Online, 1999-2002): Et internetbaseret undervisningsværktøj til udvikling af læseforståelse for germanske sprog. Finansiering: EU Socrates. Rolle: Lokal koordinator. http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html

ParaT (Parallel Texts, 1999-2002): Indsamling af et parallelt korpus med danske og engelske tekster inden for området økonomi. Teksterne blev stillet til rådighed af Nordea og Den Danske Bank. Undersøgelse af søge- og paralleliseringsværktøjer. Finansiering: Erhvervsfremmestyrelsen og CBS. Rolle: Projektkoordinator. Resultaterne publiceret i: Kirchmeier-Andersen (2002)

DDT (Danish Dependency Treebank, 2001-2002): Den danske dependenstræbank. Det danske Parolekorpus opmærket med dependensinformation. Finansiering: CBS. Rolle: vejleder. http://www.id.cbs.dk/~mtk/treebank/

LATER (Language Technology Erasmus Mundus Programme, 2005-2006). Promovering af datalingvistik og sprogteknologi i Europa og lande uden for Europa gennem workshops og konferencer.  Deltagere: Universität des Saarlandes, Germany, Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic, University of Malta, Malta. Finansiering: EU Erasmus Mundus. Rolle: Partner og lokal koordinator.

SDMT (Statistical Dependency-based Machine Translation, 2004-2007): Statistisk dependensbaseret oversættelse. Opbygning af resurser som fx en parallel dansk-engelsk træbank med henblik på udvikling af maskinlæringsalgoritmer til statistisk baseret maskinoversættelse. Finansiering: SHF (Statens Humanistiske Forskningsråd). Partner: Center for Sprogteknologi. Rolle: Projektkoordinator. http://www.id.cbs.dk/sdmt/

SDMT-SMV (Statistisk dependensbaseret maskinoversættelse til små og mellemstore virksomheder, 2005-2006): Afprøvning af statistiske maskinoversættelsesalgoritmer i samarbejde med små og mellemstore virksomheder. Finansiering: Forskningsstyrelsen. Rolle: Projektleder. http://www.isvcbs.dk/sdmt/smv/

Projekter siden 2006: Se Sprognævnets hjemmeside www.dsn.dk.

 

Vejledning og  bedømmelse af ph.d.-studerende

  • Anne Kjærgaard: Målemetoder til sprogpolitikkers effekt (2007-2010)
  • Jakob Halskov: The phenomenon of “determinologization”, om de semantiske og syntaktiske ændringer der kan opstå når ikke-professionelle bruger termer i almensproglig kommunikation. 2005-2008
  • Matthias Trautner Kromann: Discontinuous grammar. (Vejledning i samarbejde med Carl Vikner). Afleveret som doktordisputats, doktorgraden tildelt efteråret 2006.
  • Bjarne Blom (bedømmelse 2002)
  • Jens Ahlmann Hansen (bedømmelse 2003)

Priser

Excellence in continuing education, ved Xplor/EDSF (Electronic Document Science Foundation, Californien) 2002 for udviklingen af Master of Language Administration.

Undervisningspris, CBS 1999.